Project openbare verlichting in de Sint Jozef

Achtergrondinformatie:

De gemeenteraad van Deurne heeft op 7 juli 2015 haar nieuwe beleid voor de openbare verlichting vastgesteld. Speerpunten uit dit beleid zijn:

  • minder licht in het buitengebied en daar waar mogelijk binnen de bebouwde kom/ in de wijk
  • op belangrijke schoolfietsroutes juist wel licht
  • alle verlichting die blijft staan zal op termijn verduurzaamd worden en worden vervangen door LEDverlichting

U, als wijkbewoner en gebruiker van de openbare ruimte, weet als geen ander waar behoefte is aan licht en waar het minder kan. In Neerkant is door de gemeente en dorpsraad daarom samen met de bewoners alle verlichting bekeken, besproken en is er uiteindelijk een afgewogen plan opgesteld. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat de gemeente dit ook in de rest van Deurne wil doen, om zo te komen tot een door de bewoners, wijkraad en gemeente gedragen plan.

Wat was er al geregeld?

Eigenlijk niets. Er was een eerste bijeenkomst geweest tussen een kleine groep bewoners uit de Sint Jozef en de projectleiders van de Gemeente Deurne. De bewoners hebben uitgesproken, graag mee te willen denken. De wijkraad ondersteunde dit natuurlijk en er is een in de openbare vergadering van 21 september 2017 een uitleg geweest van de projectleider van de gemeente Deurne.

 

Status heden / update

Eind 2017 en begin 2018 zijn er verschillende mogelijkheden en initiatieven geweest om input van de bewoners te krijgen. Zo zijn er meerdere wandelavonden geweest om samen met de bewoners door de wijken te wandelen en te zien welke verlichting eventueel weg zou kunnen. In Januari en Maart zijn er drukbezochte bijeenkomsten geweest om nog meer input te verzamelen.

Mei 2018
Eind april 2018 heeft de firma Ziut hun excuus aangeboden voor de mislukte proef voorjaar 2018. Er waren teveel lantaarnpalen uitgelaten na 23.30 uur. Dit heeft een verkeerd beeld geschetst bij de bewoners. Daarom zal er in het najaar een nieuwe proef gehouden worden.

Wel zijn al alle reacties en input van onze wijkbewoners verwerkt en is er een nieuwe tekening gepubliceerd. Dit zal weer een vertrekpunt zijn voor verdere ontwikkelingen. Bekijk ze hier

Ferdinand Bolstraat
De aannemer krijgt opdracht om LED armaturen aan te brengen in de Ferdinand Bolstraat. De proef met LED-verlichting is op het plaatje met groen aangegeven, het gaat om lichtmasten met de nummers 1-4-6-7-9-10-11-12-14-16-17-18 (12 stuks). Deze LED-verlichting blijft ± 25 jaar, maar het is altijd mogelijk om de verlichting in de Ferdinand Bolstraat aan te passen. Tekening Ferdinand Bolstraat.

November 2018
De proef wordt herhaald gedurende 1,5 maand. Hierna zal alle straatverlichting die niet weggaat weer aan gaan, de rest blijft uit. Alle reacties van bewoners worden verzameld en geëvalueerd en besproken met de Gemeente. Hierna zal de Gemeente een definitief plan maken en dit presenteren op hun eigen website.

 

Januari 2019

De gemeente heeft nieuwe tekeningen beschikbaar gesteld:

Tekening 1: 2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 1

Tekening 2: 2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 2

Laatste nieuws

23 januari 2019 - Nieuwe tekeningen klaar verlichtingsplan Sint Jozef.

2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 1

2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 2