Veel animo voor organisatie “100 jaar De Hei”

In de periode kort na WO I werd door de bouw van sociale woningbouw aan het Sint Jozefplein, deBeukenstraat en deVloeieindseweg de basis gelegd voor wat nu de wijk Sint Jozefparochie is, door de inwoners vaak “de Hei” genoemd. Op 27 oktober 2019 werd de Parochie Sint Jozef opgericht, de dag erna werd de eerste steen voor de bouw van de Sint Jozefkerk gelegd.

De Wijkraad Sint Jozefparochie wil het 100-jarig bestaan van de wijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en riep wijkbewoners op om mee te denken over de invulling van een eeuw-feest. Zo’n 40 mensen, waaronder ook enkele tieners en bestuursleden van diverse verenigingen en organisaties, gaven gehoor aan deze oproep, een opkomst waarover de Wijkraad zeer verheugd is. In een goede sfeer werd er in het Gemeenschapshuis Hofke van Marijke gebrainstormd over de mogelijkheden.

Het aantal ideeën en de betrokkenheid van de aanwezigen en verenigingen was zó groot, dat door de Wijkraad ter plekke geconcludeerd kon worden dat er voldoende draagvlak is voor de organisatie van een eeuwfeest. De opzet hierbij moet zijn dat het een feest wordt voor alle wijkbewoners, van jong tot oud. Een kerngroep werd samengesteld om het resultaat van de brainstormavond verder uit te werken en te komen tot een concept-plan voor de te organiseren festiviteiten.

Voorzitter Farley Zuidema: “We gaan er een mooi feest van maken, waarbij we alle wijkbewoners willen betrekken. Ook de historie van onze wijk willen we daarbij in het licht zetten. Dit feest kunnen we maar één keer vieren, dat gaan we dus goed doen.”

Contact: sintjozef100jaar@gmail.com

logo

Laatste nieuws:

  • op donderdag 4 april 2019 om 20:00 uur in het Hofke van Marijke: 'Bijeenkomst 100 jaar Sint Jozef'
    Graag willen wij u vragen na te denken over op welke manier uw vereniging/organisatie gestalte zou kunnen geven aan de viering van 100 jaar Sint Jozef Parochie.
    Wellicht is het een idee om op het nieuwe evenement “Talent van de Hei” het speciale nummer in het kader van 100 jaar Sint Jozef Parochie dat geschreven wordt door Willy Reijnders te presenteren.
    Andere leuke ideeën zijn ook welkom.
foto