Er zijn signalen ontvangen, dat het doorgaand verkeer in de Jan Vermeerstraat vaak een hoge snelheid heeft. De huidige situatie zou niet wenselijk zijn. Wij horen graag de ervaringen van de bewoners van deze straat.

 

Planning

In de openbare vergadering op 21 september 2017 is dit besproken. Meer informatie? Stuur een email naar de wijkraad.