vrijdag 16 februari 2018 – 14:14|Willie Thijssen

DEURNE – De werkzaamheden aan de Vlierdenseweg starten komende week. De weg tussen de Spoorlaan en de Sint Jozefstraat wordt opnieuw ingericht. De knik bij de kruising met de Fabriekstraat – aan de kant van de Sint Jozefparochie – wordt eruit gehaald. De verkeerssituatie moet hierdoor veiliger worden en de doorstroming van het verkeer verbeteren. Tijdens de werkzaamheden is de spoorwegovergang bij de Vlierdenseweg afgesloten voor alle verkeer. Dit geldt dus ook voor fietsers en voetgangers.

Auto’s worden gedurende de werkzaamheden omgeleid via de Liesselseweg en Binderendreef. Fietsers en voetgangers kunnen ook oversteken via het overpad bij het NS-station.
De aannemer start komende week eerst met de werkzaamheden bij de kruising met de Spoorlaan. Dit kruispunt wordt opnieuw ingericht. Gelijktijdig vervangt Brabant Water een oude waterleiding en wordt er een oude gasleiding verwijderd. Ook wordt er gewerkt aan elektriciteitskabels. Tegelijkertijd wordt de Spoorlaan opnieuw bestraat. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken. Daarna gaat de aannemer verder aan de andere kant van het spoor, bij de kruising met de Fabriekstraat. Als laatste onderdeel van het project werkt de aannemer verder richting de Sint Jozefstraat. Naar verwachting is het totale project in juni klaar.
Tot juni is de Vlierdenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Buslijn 28 rijdt tijdelijk via een aangepaste route. Daarbij wordt ook een tijdelijke bushalte op de hoek Leembaan – Jan Vermeerstraat gebruikt.
De spoorwegovergang bij de Vlierdenseweg wordt verbeterd in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Deurne krijgt cofinanciering voor dit project van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en provincie Noord-Brabant.

Liesselseweg
De spoorwegovergang bij de Liesselseweg wordt ook aangepakt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Ook voor dit project krijgt Deurne naar verwachting cofinanciering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Noord-Brabant. De voorbereidingen zijn in volle gang. Bij deze spoorwegovergang worden, aan beide kanten van het spoor, de verkeerslichten vervangen. Er komt een modern slim verkeerslichtensysteem. Het nieuwe systeem regelt de verkeerslichten op basis van het aanbod van verkeer. Als er in een bepaalde rijrichting meer auto’s of fietsers rijden, staat het verkeerslicht voor die richting langer op groen. Het nieuwe systeem wordt ook beter afgesteld op de spoorwegovergang. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.
Zodra de werkzaamheden bij de Vlierdenseweg klaar zijn, wordt gestart met het werk bij de Liesselseweg.

Aanleg spoortunnel Binderendreef
Ook voor de aanleg van de spoortunnel bij de Binderendreef zijn de voorbereidingen in volle gang. Er wordt nu een overdrachtsdossier opgesteld. Daarin worden allerlei zaken vastgelegd waar bij de aanleg van de tunnel rekening mee moet worden gehouden zoals de bodem, de grondwaterstand, ondergrondse kabels en leidingen, geluid, luchtkwaliteit, trillingen en verkeer. In totaal vinden er 17 onderzoeken plaats, die allemaal in dit dossier worden verwerkt. Naar verwachting is het overdrachtsdossier, dat de gemeente opstelt en overdraagt aan Prorail, voor de zomer klaar. Daarna start de volgende fase: het opstellen van een aanbestedingsdossier. Met dat dossier selecteert Prorail de aannemer die de tunnel gaat ontwerpen én aanleggen. Er wordt op dit moment een 3D-model gemaakt van de spoortunnel.


De nieuwe inrichting van de Vlierdenseweg tussen Katoenstraat en St. Jozefstraat.

Lees hier: Nieuwsbrief nr. 3 februari 2018_aanleg spoortunnel en aanpak spoorwegovergangen

Start werkzaamheden herinrichting Vlierdenseweg bij spoorwegovergang
Getagd op: