Deurne, 16 maart 2021 – TEJO-huis Deurne wordt gerealiseerd in de Sint Jozef, vlakbij de scholen. Een inloophuis voor jongeren tussen 10-20 jaar. Waar deze jongeren met al hun vragen, juist ook nu in deze tijd, voor hulp en een deskundig luisterend oor, laagdrempelig, anoniem, gratis binnen kunnen lopen. Het initiatief is opgezet door inwoners en wordt ondersteund door de gemeente, TEJO-Nederland en maatschappelijk betrokken vrijwilligers en ondernemers. Alle ondersteuning en vragen zijn welkom.

Graag informeren wij u over het initiatief TEJO-huis dat binnenkort voor jongeren gerealiseerd wordt in het pand aan de Ferdinand Bolstraat 2.

Wat is TEJO-huis Deurne

TEJO-huis Deurne is een initiatief van inwoners in Deurne, die jongeren tussen 10-20 jaar laagdrempelig, onmiddellijk, anoniem en gratis hulp en ondersteuning willen bieden, als zij hieraan behoefte hebben op een voor hen gemakkelijk bereikbare plaats.

De hulpverlening is opgezet vanuit de rechten van het kind.  De aangeboden hulp in dit inloophuis, wordt gegeven door professionele therapeuten, die op vrijwillige basis werken. Zij doen dit samen met  gastvrouwen/-heren en andere deskundige vrijwilligers. TEJO wil preventief werken door dringende hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

Wat betekent dit

Wij zijn op zoek gegaan naar een pand dat dichtbij middelbare scholen ligt, zodat jongeren gemakkelijk en anoniem binnen kunnen lopen. Waar mogelijkheden zijn om verschillende jongeren gelijktijdig te ontvangen, waar jongeren zich thuis kunnen voelen en waar voldoende ruimte is voor parkeren van fietsen (van jongeren en vrijwilligers) en auto’s (van vrijwilligers). We hebben dit gevonden aan de Ferdinand Bolstraat.

Komende periode (april – juni) willen we de begane grond van het pand, waar we de jongeren zullen ontvangen, aanpassen en samen inrichten. Vervolgens willen we met vrijwilligers gaan proefdraaien ( juni – juli) en na de zomervakantie (september) echt van start gaan.

De openingstijden zullen op de schooldagen zijn: overdag en op de avonden tot ongeveer 21.00 uur. Dit is afhankelijk van de vragen van de jongeren en de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen bij u oproept. U kunt deze stellen via info@tejo-deurne.nl. Daarnaast bent u ook van harte welkom tijdens onze informatiebijeenkomsten, die wij de komende maanden gaan organiseren. Informatie hierover zal verschijnen in het Weekblad voor Deurne, onze website (binnenkort beschikbaar) en Social Media. De coördinator, die binnenkort zal worden aangesteld, zal als contactpersoon gaan functioneren, voor alle betrokkenen en dus ook voor u.

Vrijwilligers

Wilt u zich eventueel aanmelden als vrijwilliger, dit kan natuurlijk ook via hetzelfde e mail adres info@tejo-deurne.nl. Wij zijn op zoek naar :

•            professionele (psycho)therapeuten die graag met jongeren aan de slag gaan;
•            gastvrouwen en -heren die zorgen voor een hartelijk ontvangst;
•            andere vrijwilligers die onze organisatie vanuit hun expertise en handigheid graag willen ondersteunen.

Bestuur TEJO-Deurne
Ingrid, Jolande, Guus, Sjoerd en Lènemie

TEJO
TEJO-huis wordt gerealiseerd in de Sint Jozef
Getagd op: