maandag 15 januari 2018 – 11:23|

SINT JOZEFPAROCHIE – Het eerste project -het verlichtingsplan- dat uitgevoerd wordt onder de paraplu van de vernieuwde wijkraad Sint Jozef kende een grote opkomst. Daarmee is volgens de nieuwe bestuursleden aangetoond, dat er behoefte is aan een wijkraad én aan bewoners die meedenken. Wat betreft het verlichtingsplan benadrukten inwoners met name het belang van goede verlichting op de vele fietsroutes voor scholieren in de wijk.

Vorig jaar gaven de toenmalige bestuursleden van de stichting Wijkraad Sint Jozef aan geen noodzaak meer te zien in een dergelijk orgaan voor de wijk. Een aantal bewoners trok zich dat besluit aan en vormde een nieuw wijkraadbestuur, bestaande uit voorzitter Farly Zuidema en bestuursleden Melanie van Bussel, Elke Verberne en Astrid Hurkmans.
Farly Zuidema: “De bijzonder grote opkomst bij ons eerste project, het verlichtingsplan, toont aan dat er toch wel behoefte is aan een wijkraad. We gaan dat in een andere vorm doen, voornamelijk met werkgroepen.”
Bestaande en nieuwe werkgroepen zullen in Sint Jozefparochie aan de slag gaan met onderwerpen die in de wijk spelen. Voorbeelden van thema’s waarmee werkgroepen zich onder de vlag van de wijkraad bezighouden zijn: communicatie, verkeer en veiligheid, het Zandklokje, het verlichtingsplan en ook de werkgroep IJsbaan is aan de wijkraad toegevoegd.

Wandelen met wijkraad
Het eerste project dat uitgevoerd werd onder de paraplu van Wijkraad Sint Jozefparochie -het verlichtingsplan van de gemeente Deurne- mag volgens de voorzitter een succes genoemd geworden. Veel betrokken inwoners liepen mee tijdens de drie avonden Wandelen met de Wijkraad. Mede aan de hand van de wandeltochten werd de verlichting geïnventariseerd, waarna een conceptplan gemaakt werd. Tijdens de afsluitende informatieavond kwamen zo’n 70 wijkbewoners naar het Hofke van Marijke om het conceptplan en de gemeentelijke plannen in te zien en erover mee te denken.

Veel aandacht voor fietsers
Opvallend was volgens de wijkraadvoorzitter dat inwoners niet alleen aandacht hadden voor de verlichting voor de eigen voordeur, maar in het bijzonder ook voor de veiligheid van de vele fietsers die dagelijks naar de wijk komen. Alle middelbare scholen en meerdere sportvoorzieningen zijn in de wijk gevestigd en veel wijkbewoners maakten duidelijk dat de fietsroutes vanuit alle omliggende dorpen en wijken veilig verlicht moeten blijven. Zo werd bijvoorbeeld voorgesteld om de straatverlichting langs de hoofdrijbaan van en naar Liessel te vervangen door verlichting van het fietspad.
De komende tijd zullen het conceptplan van de werkgroep en het plan van de gemeente Deurne gezamenlijk geëvalueerd worden, waarna de verlichting in de wijk gefaseerd aangepast zal worden. De komende jaren wordt alle verlichting in Deurne vervangen door LED-verlichting. Bovendien zullen lantaarnpalen verdwijnen, met name in het buitengebied met uitzondering van locaties waar verlichting noodzakelijk is vanwege verkeersveiligheid of om andere veiligheidsredenen en langs belangrijke fietsroutes.

Vernieuwde wijkraad blij met betrokken bewoners