Eind mei ontvingen alle inwoners van de Sint Jozefparochie een brief: het voltallige bestuur van Gemeenschapshuis het Hofke van Marijke legt op korte termijn haar taken neer.

Voorzitter van de Wijkraad, Farley Zuidema: “Natuurlijk vind ik het jammer dat de huidige bestuursleden stoppen. Maar ik kijk met bewondering naar hun inzet van de afgelopen 5 jaar. Er is enorm veel bereikt en ‘ons’ Hofke, het Hart van onze wijk, heeft een flinke opfrisbeurt gehad.”

Uiteraard zijn er naar aanleiding van de brief zorgen in de wijk: kan het Hofke blijven bestaan?

Farley Zuidema: “Als Wijkraad zien wij het grote maatschappelijke belang van een gemeenschapshuis. Wij denken graag in kansen en willen met de inwoners van onze wijk om tafel gaan zitten om het Hofke toekomstbestendig te maken. Middels een enquête zullen alle inwoners uit de wijk gevraagd worden mee te denken over het ‘Hofke 2.0’.

Dat houdt in dat we nieuwe bestuursleden zoeken, maar ook inventariseren of het mogelijk is om een ‘strategische denktank’ te creëren. We denken na over een opzet waarbij voor het Hofke van Marijke diverse commissies worden opgericht, zoals een activiteitencommissie, een marketingcommissie, een vastgoed advies commissie enzovoort. Door taken te verdelen worden de lasten voor nieuwe bestuursleden ook minder zwaar en wordt het Hofke nog meer dan nu van ons allemaal.”

Wijkbewoners en andere belangstellende kunnen voor meer informatie en om zich aan te melden voor een functie in het bestuur of in een commissie terecht op de website van de wijkraad: www.sintjozefdeurne.nl

Wijkraad Sint Jozef zet zich in voor Hofke 2.0