Wat is TEJO-huis Deurne

TEJO-huis Deurne is een initiatief van inwoners in Deurne, die jongeren tussen 10-20 jaar laagdrempelig, onmiddellijk, anoniem en gratis hulp en ondersteuning willen bieden, als zij hieraan behoefte hebben op een voor hen gemakkelijk bereikbare plaats.

De hulpverlening is opgezet vanuit de rechten van het kind.  De aangeboden hulp in dit inloophuis, wordt gegeven door professionele therapeuten, die op vrijwillige basis werken. Zij doen dit samen met  gastvrouwen/-heren en andere deskundige vrijwilligers. TEJO wil preventief werken door dringende hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

Wat betekent dit

We openden een locatie op de Ferdinand Bolstraat 2. Dichtbij middelbare scholen, zodat jongeren gemakkelijk en anoniem binnen kunnen lopen. Waar mogelijkheden zijn om verschillende jongeren gelijktijdig te ontvangen, waar jongeren zich thuis kunnen voelen en waar voldoende ruimte is voor parkeren van fietsen (van jongeren en vrijwilligers) en auto’s (van vrijwilligers). We hebben dit gevonden aan de Ferdinand Bolstraat.

De openingstijden zullen op de schooldagen zijn: overdag en op de avonden tot ongeveer 21.00 uur. Dit is afhankelijk van de vragen van de jongeren en de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. U kunt deze stellen via info@tejo-deurne.nl.

 

Vrijwilligers

Wilt u zich eventueel aanmelden als vrijwilliger, dit kan natuurlijk ook via hetzelfde e mail adres info@tejo-deurne.nl. Wij zijn op zoek naar :

•            professionele (psycho)therapeuten die graag met jongeren aan de slag gaan;
•            gastvrouwen en -heren die zorgen voor een hartelijk ontvangst;
•            andere vrijwilligers die onze organisatie vanuit hun expertise en handigheid graag willen ondersteunen.

Bestuur TEJO-Deurne
Ingrid, Jolande, Guus, Sjoerd en Lènemie

TEJO