Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeenten Deurne, Asten en Someren, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen.

Conflicten die in aanmerking komen, gaan over geluidsoverlast, afval rondom de woning, erfafscheidingen, overhangende struiken en bomen, overlast door kinderen, overlast door huisdieren, vernielingen, vreemde geuren, ander levenspatroon, parkeeroverlast en pesterijen. Zaken die niet voor buurtbemiddeling in aanmerking komen worden doorverwezen naar andere instanties. Denk hierbij aan conflicten in familieverband, tussen huisbaas en bewoner, bij verslavingsproblematiek en bij geweld. Ook conflicten waarbij één of beide partijen ontoerekeningsvatbaar is en conflicten die slepend of uitgekauwd zijn, worden niet door buurtbemiddeling behandeld.

Buurtbemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat betekent wel dat u nadenkt over een mogelijke oplossing en hier ook aan meewerkt. Bovendien is buurtbemiddeling gratis.

 

Heeft u een conflict of wilt u een probleem aanmelden dan kunt u mailen naar info@buurtbemiddeling.nu

U kunt ook contact opnemen met de professionele mediator via  telefoonnummer 06 27 85 68 65.