Geachte bewoners van de wijken Walsberg en Sint Jozefparochie,

Begin 2018 heeft de gemeente Deurne aan firma Ziut uit Weert opdracht gegeven om
verlichting in de wijken Walsberg en Sint Jozef op proef uit te schakelen. De bewoners
konden dan zelf ervaren hoe het is als in het kader van het beleidsplan over een tijd op
bewuste plaatsen in de wijk verlichting weggehaald wordt.

De verlichting die niet uitgeschakeld werd zou na 23:30 uur moeten blijven branden. Deze
aangepaste schakeling is helaas niet geregeld waardoor bewoners ten onrechte het idee
kregen dat er veel meer licht uit de wijk zou verdwijnen. In dit opzicht is de proef door de
gemeente mislukt.

Ziut betreurt deze gang van zaken en biedt aan om de proef in het najaar te herhalen.
Via de gemeente en de wijkraden zal informatie verstrekt worden over de nieuwe proef, u
leest hier na de zomer 2018 meer over op de website van de gemeente Deurne.

Firma Ziut biedt bewoners van de wijken Walsberg en Sint Jozef excuus aan voor de
overlast die bewoners hebben ondervonden. Ziut dankt bewoners en weggebruikers dat zij
de gemeente er op gewezen heeft dat de verlichting niet goed geschakeld was.

Ondertekening: 16 april 2018

Excuus van Ziut voor mislukte proef verlichting Sint Jozef en Walsberg