Gemeente in gesprek met bewoners over maatschappelijke voorzieningen in Sint Jozef Parochie

Goede en betaalbare basisvoorzieningen, zoals een school, ruimte voor ontmoeting en ruimte voor beweging zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Samen met inwoners van Sint Jozef ging de Gemeente Deurne hierover in gesprek, in 't Hofke van Marijke. 

Met een eerste beeld van een ‘ideale situatie’ per dorp of wijk, een grote plattegrond van het gebied, stickers, papieren en stiften start deze avond. De Gemeente wil zoveel mogelijk informatie ophalen. Klopt het beeld dat de gemeente heeft van het voorzieningenniveau? Hebben de verenigingen kwalitatief goed onderdak? Zijn er slimme combinaties gemaakt of mogelijk? Of moet er misschien ergens een compleet nieuwe voorziening worden gemaakt?

Deze input wordt door de Gemeente voor alle wijken verzameld. Het streven is om in het najaar een compleet beeld van heel Deurne aan de gemeenteraad voor te leggen. De raad kan dan keuzes maken over benodigde acties en eventuele investeringen. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst het voorzieningenniveau kwalitatief op peil is, betaalbaar blijft en aansluit bij de behoeften van onze inwoners.

Eind oktober wordt aan de wijkraad Sint Jozef alle verzamelde informatie getoond en kunnen we nog input geven als er iets onjuist of onvolledig is. Deze samenvatting, 'Bouwsteen Sint Jozef' genaamd, bespreken we op 25 november met de bewoners van Sint Jozef tijdens de jaarbijeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

Volgende stappen

 

Planning

2 oktober 2019 - verzamelen input inwoners

25 november 2019 - presentatie aan inwoners, is het huidige beeld wat Gemeente Deurne heeft van Sint Jozef compleet

2020 - Concept plan in B&W