Beste inwoners van Sint Jozef Parochie,

Graag jullie aandacht voor het volgende: Wijkraad Sint Jozef is op zoek naar een geheel nieuw bestuur. Het huidige bestuur heeft namelijk gezamenlijk besloten om per 1 januari 2023 af te treden. Hierdoor kan het nieuwe bestuur in belangrijke mate zelf invulling geven aan de nieuwe strategie.

De kerntaak van de Wijkraad is het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk. Via de Wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden.

Het huidige bestuur heeft in de afgelopen jaren vooral een ondersteunende en faciliterende functie uitgeoefend, maar het is als Wijkraad uiteraard mogelijk om een meer organiserende rol aan te nemen!

Alle functies die nodig zijn voor een bestuur staan open. Denk hierbij aan voorzitter, secretaris, penningmeester en ondersteunende bestuursleden. Natuurlijk zullen de huidige bestuursleden zorgen voor een goede overdracht en zijn ze nog met raad en daad beschikbaar als daar aanleiding voor is.

Heb je interesse en/of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@wijkraadsintjozef.nl, of bel onze voorzitter Farley Zuidema op 06-24255666

Wij hopen op voldoende enthousiaste reacties, want het zou heel erg zonde zijn als Wijkraad Sint Jozef ophoud te bestaan!

Nieuw bestuur gezocht voor Wijkraad Sint Jozef