Project openbare verlichting in de Sint Jozef

Achtergrondinformatie:

De gemeenteraad van Deurne heeft op 7 juli 2015 haar nieuwe beleid voor de openbare verlichting vastgesteld. Speerpunten uit dit beleid zijn:

  • minder licht in het buitengebied en daar waar mogelijk binnen de bebouwde kom/ in de wijk
  • op belangrijke schoolfietsroutes juist wel licht
  • alle verlichting die blijft staan zal op termijn verduurzaamd worden en worden vervangen door LEDverlichting

U, als wijkbewoner en gebruiker van de openbare ruimte, weet als geen ander waar behoefte is aan licht en waar het minder kan. In Neerkant is door de gemeente en dorpsraad daarom samen met de bewoners alle verlichting bekeken, besproken en is er uiteindelijk een afgewogen plan opgesteld. Deze werkwijze is zo goed bevallen dat de gemeente dit ook in de rest van Deurne wil doen, om zo te komen tot een door de bewoners, wijkraad en gemeente gedragen plan.

Wat was er al geregeld?

Eigenlijk niets. Er was een eerste bijeenkomst geweest tussen een kleine groep bewoners uit de Sint Jozef en de projectleiders van de Gemeente Deurne. De bewoners hebben uitgesproken, graag mee te willen denken. De wijkraad ondersteunde dit natuurlijk en er is een in de openbare vergadering van 21 september 2017 een uitleg geweest van de projectleider van de gemeente Deurne.

 

Status heden / update

Eind 2017 en begin 2018 zijn er verschillende mogelijkheden en initiatieven geweest om input van de bewoners te krijgen. Zo zijn er meerdere wandelavonden geweest om samen met de bewoners door de wijken te wandelen en te zien welke verlichting eventueel weg zou kunnen. In Januari en Maart zijn er drukbezochte bijeenkomsten geweest om nog meer input te verzamelen.

Mei 2018
Eind april 2018 heeft de firma Ziut hun excuus aangeboden voor de mislukte proef voorjaar 2018. Er waren teveel lantaarnpalen uitgelaten na 23.30 uur. Dit heeft een verkeerd beeld geschetst bij de bewoners. Daarom zal er in het najaar een nieuwe proef gehouden worden.

Wel zijn al alle reacties en input van onze wijkbewoners verwerkt en is er een nieuwe tekening gepubliceerd. Dit zal weer een vertrekpunt zijn voor verdere ontwikkelingen. Bekijk ze hier

Ferdinand Bolstraat
De aannemer krijgt opdracht om LED armaturen aan te brengen in de Ferdinand Bolstraat. De proef met LED-verlichting is op het plaatje met groen aangegeven, het gaat om lichtmasten met de nummers 1-4-6-7-9-10-11-12-14-16-17-18 (12 stuks). Deze LED-verlichting blijft ± 25 jaar, maar het is altijd mogelijk om de verlichting in de Ferdinand Bolstraat aan te passen. Tekening Ferdinand Bolstraat.

November 2018
De proef wordt herhaald gedurende 1,5 maand. Hierna zal alle straatverlichting die niet weggaat weer aan gaan, de rest blijft uit. Alle reacties van bewoners worden verzameld en geëvalueerd en besproken met de Gemeente. Hierna zal de Gemeente een definitief plan maken en dit presenteren op hun eigen website.

 

Januari 2019

De gemeente heeft nieuwe tekeningen beschikbaar gesteld:

Tekening 1: 2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 1

Tekening 2: 2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 2

 

Juni 2019

Mail Gemeente Deurne:

Beste bewoner(s) van de Sint Jozefparochie,

In de dorpen en wijken van de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.

Er is een plan opgesteld voor de verlichting in de Sint Jozefparochie. Samen met inwoners en Wijkraad Sint Jozefparochie hebben wij bekeken welke verlichting weg zou kunnen. Verlichting die volgens dat plan zou verdwijnen, is de afgelopen maanden als proef uitgezet. Zo kon u het effect van minder verlichting ervaren. Op de proef zijn veel reacties gekomen. Daarop is het plan op onderdelen aangepast. Op de inspraakavond van 15 november 2018 zijn nog meer reacties ontvangen. Ook hebben wij reacties ontvangen via e-mail. Ook u heeft een reactie gestuurd. Wij hebben alle reacties bekeken en het plan is hierop nogmaals aangepast. Het plan is nu definitief. U treft de tekeningen aan op de website van de gemeente Deurne als u klikt op deze link: https://www.deurne.nl/home/onderwerpen-a-z_42816/product/nieuw-plan-voor-openbare-verlichting_1108.html

De gemeente Deurne dankt iedereen die een reactie heeft gegeven en met ons heeft meegedacht

Mede naar aanleiding van uw inbreng heeft de gemeente de plannen voor de openbare verlichting in de Sint Jozefparochie kunnen vaststellen. Ook danken wij de wijkraad Sint Jozefparochie voor het vele werk dat zij hebben gedaan.

Proef is afgerond

De verlichting die tijdens de proef uit stond, maar nu toch blijft staan, is weer aan gezet. De lichtmasten die weg gaan, blijven uitgeschakeld. Deze zijn voorzien van een gele sticker.

Veel storingen

In de winterperiode waren er veel storingen in de openbare verlichting. Dit vinden we erg vervelend. Inmiddels zijn de storingen verholpen. Mocht u zien dat er nog ergens een storing in de openbare verlichting is, dan kunt u dat melden via de website www.deurne.nl > Melding/klacht.

 

Juli 2019
In de periode week 34 t/m 41 haalt aannemer Heijmans de verlichting weg zoals in de planning is opgenomen. De bewoners waarbij er een lichtmast voor de deur verwijderd wordt, worden hierover geïnformeerd middels een brief. Op de site van de gemeente vind je meer informatie.

Laatste nieuws

Juli 2019 - Datum bekend lantaarnpalen weghalen

Juni 2019 - Mail Gemeente Deurne

23 januari 2019 - Nieuwe tekeningen klaar verlichtingsplan Sint Jozef.

2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 1

2019 01 23 Sint Jozefparochie tekening 2