Het zandklokje is het informatieblad voor alle huishoudens in de Sint Jozef.

Zandklokje ontvangen

Wil je het zandklokje ook ontvangen? Wordt dan lid.

Abonnementskosten:

  • Binnen de St Jozefparochie € 7,00 per jaar
  • Buiten de parochie idem voor 65-plussers
  • Overigen € 10,00 inclusief verzendkosten

 

Plaatsen in Zandklokje

Wil je een artikel of advertentie plaatsen in het zandklokje. Mail dan naar: zandklokje@gmail.com

 

Vragen?

Neem dan contact op met Hannie Nooijen-Kuijpers, telefoon 316574 of stuur een e-mail naar zandklokje@gmail.com

REDACTIE ZANDKLOKJE
p/a Hannie Nooijen
St. Jozefstraat 75
5753 AS Deurne
Telefoon 0493- 316574
Email: zandklokje@gmail.com

 

Planning m.b.t. de uitgifte van het Zandklokje in 2019

Verschijningsdatum  Inleverdatum
5 januari                       16 januari
2 februari                     13 februari
9 maart                         20 maart
6 april                           17 april
3 mei                             15 mei
1 juni                             12 juni
22 juni                            3 juli
augustus GEEN Zandklokje i.v.m. vakanties
31 augustus                 11 september
28 september               9 oktober
2 november                 13 november
7 december                 18 december